Preklad 1. svetová vojna

Preklad slova 1. svetová vojna zo slovenčiny do angličtiny:


1. svetová vojna
Great War


Používanie a aktuálnosť prekladu Great War:

slovo Great War