Preklad 10 USD

Preklad slova 10 USD zo slovenčiny do angličtiny:


10 USD
eagle

Anglický preklad eagle sa používa aj vo význame:

orol
zlatá minca


Preklad slova 10 USD použitý vo vetách:

“eagle with two heads”
“the Roman eagle”
“scarlet eagle with two”
“the eagle might be”


Používanie a aktuálnosť prekladu eagle:

slovo eagle