Preklad 1024 bitov

Preklad slova 1024 bitov zo slovenčiny do angličtiny:


1024 bitov
kilobit


Používanie a aktuálnosť prekladu kilobit:

slovo kilobit