Preklad 2.stupeň

Preklad slova 2.stupeň zo slovenčiny do angličtiny:


2.stupeň
comparative

Anglický preklad comparative sa používa aj vo význame:

porovnateľný
porovnávací
pomerný
zrovnávací
komparatívny
relatívny


comparative synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

comparative degree
🔄
druhý stupeň
🔄
komparatív
relative
🔄
rodinný príslušník
🔄
príbuzný
🔄
relatívny
🔄
pomerný
🔄
vzájomný
🔄
úmerný

Preklad slova 2.stupeň použitý vo vetách:

“and comparative data at”
“`less famous' is the comparative degree of the adjective `famous'”
“misleading and comparative advertising”
“concerning misleading and comparative”
“including comparative advertising, which”


Používanie a aktuálnosť prekladu comparative:

slovo comparative