Preklad 2.stupeň

Preklad slova 2.stupeň zo slovenčiny do angličtiny:


2.stupeň
comparative

Anglický preklad comparative sa používa aj vo význame:

porovnateľný
porovnávací
pomerný
zrovnávací
komparatívny
relatívny


comparative synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

comparative degree
🔄
druhý stupeň
🔄
komparatív
relative
🔄
rodinný príslušník
🔄
príbuzný
🔄
relatívny
🔄
pomerný
🔄
vzájomný
🔄
úmerný

Preklad slova 2.stupeň použitý vo vetách:

“`less famous' is the comparative degree of the adjective `famous'”
“`more surely' is the comparative of the adverb `surely'”
“the comparative form of an adjective”
“and on comparative advertising”
“and comparative data at”


Používanie a aktuálnosť prekladu comparative:

slovo comparative