Preklad Aberdončan

Preklad slova Aberdončan zo slovenčiny do angličtiny:


Aberdončan
Aberdonian


Používanie a aktuálnosť prekladu Aberdonian:

slovo Aberdonian