Preklad abradant

Preklad slova abradant z angličtiny do slovenčiny:


abradant
brúsny materiál
abrazívny materiál
brúsivo
abrazivo


abradant synonymá:

abradant
🔄
abrader
🔄
abrasive material
🔄
abrasive

História a aktuálnosť slova abradant:

slovo abradant


Asociatívne výrazy:

abradant
🔄
abrading stone
🔄
steel-wool pad
🔄
carborundum
🔄
steel wool
🔄
wire wool
🔄
emery cloth
🔄
emery paper
🔄
sandpaper