Preklad abrade

Preklad slova abrade z angličtiny do slovenčiny:


abrade
odrať
obrúsiť sa
oškrabávať
pieskovať
obrusovať
zbrusovať
obrúsiť
odrieť


abrade synonymá:

abrade
🔄
rub off
🔄
scour
🔄
rub down
🔄
abrase
🔄
corrade

História a aktuálnosť slova abrade:

slovo abrade


Asociatívne výrazy:

abrade
🔄
chafe
🔄
excoriate
🔄
rasp