Preklad abrader

Preklad slova abrader z angličtiny do slovenčiny:


abrader
odierač
obrusovač
prístroj na skúšanie oderu


abrader synonymum:

abrader
🔄
abradant

História a aktuálnosť slova abrader:

slovo abrader


Asociatívne výrazy:

abrader
🔄
abrading stone
🔄
steel-wool pad