Preklad Abú Zabí

Preklad slova Abú Zabí zo slovenčiny do angličtiny:


Abú Zabí
Abu Dhabi


Používanie a aktuálnosť prekladu Abu Dhabi:

slovo Abu Dhabi