Preklad accessory

Preklad slova accessory z angličtiny do slovenčiny:


accessory
príslušenstvo
doplnok
spolupáchateľ
spoluvinník
výstroj
spoluúčastník
vedľajšia vec
prídavný
doplnkový
vedľajší
dodatočný
dodatkový
pomocný
sprievodný jav
nepodstatný
druhoradý
zúčastnený
spoluvinný
pridružený
sprievodný
sprievodná
sprievodné
akcesorický
pripojený
prispievajúci
prídavný agregát
pomocné zariadenie motora
výzbroj
podradný

Ako použiť slovo accessory vo vete:

“he was charged with being accessory to the crime”


accessory synonymá:

accessory
🔄
accouterment
🔄
accessary
🔄
auxiliary
🔄
supplement
🔄
appurtenance
🔄
add-on
🔄
accoutrement
🔄
ancillary
🔄
adjuvant
🔄
appurtenant
🔄
adjunct

História a aktuálnosť slova accessory:

slovo accessory


Asociatívne výrazy:

accessory
🔄
auto accessory
🔄
computer accessory
🔄
fitting
🔄
fixings
🔄
trimmings
🔄
belt
🔄
furnishing
🔄
trappings
🔄
abetter
🔄
abettor
🔄
accessory after the fact