Preklad Acherontia

Preklad slova Acherontia zo slovenčiny do angličtiny:


Acherontia
death’s-head moth