Preklad Achillova päta

Preklad slova Achillova päta zo slovenčiny do angličtiny:


Achillova päta
tendon of Achilles
underbelly

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:


tendon of Achilles synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

underbody
🔄
spodok
🔄
spodok vozidla
🔄
podlaha vozidla
🔄
spodok karosérie
🔄
podvozok

Preklad slova Achillova päta použitý vo vetách:

“"What if quantum theory is wrong? This is the soft underbelly of the whole project of quantum gravity"”
“the soft underbelly of the Axis”
“"[a novel] that most effectively exposed the decadent underbelly of corporate high tech"”
“scraped the car's underbelly going over the curb”


Používanie a aktuálnosť prekladu tendon of Achilles:

slovo tendon of Achilles


Používanie a aktuálnosť prekladu underbelly:

slovo underbelly