Preklad Achillova päta

Preklad slova Achillova päta zo slovenčiny do angličtiny:


Achillova päta
tendon of Achilles
underbelly

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:


tendon of Achilles synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

underbody
🔄
spodok
🔄
spodok vozidla
🔄
podlaha vozidla
🔄
spodok karosérie
🔄
podvozok

Preklad slova Achillova päta použitý vo vetách:

“"[a novel] that most effectively exposed the decadent underbelly of corporate high tech"”
“"What if quantum theory is wrong? This is the soft underbelly of the whole project of quantum gravity"”
“the soft underbelly of the Axis”
“scraped the car's underbelly going over the curb”


Používanie a aktuálnosť prekladu tendon of Achilles:

slovo tendon of Achilles


Používanie a aktuálnosť prekladu underbelly:

slovo underbelly