Preklad Achillová šľacha

Preklad slova Achillová šľacha zo slovenčiny do angličtiny:


Achillová šľacha
hamstring


Používanie a aktuálnosť prekladu hamstring:

slovo hamstring