Preklad ACLANT

Preklad slova ACLANT z angličtiny do slovenčiny:


ACLANT
Veliteľstvo spojeneckých síl v Atlantiku


ACLANT synonymum:

ACLANT
🔄
allied command atlantic

História a aktuálnosť slova ACLANT:

slovo ACLANT