Preklad action

Preklad slova action z angličtiny do slovenčiny:


action
akcia
čin
pôsobenie
činnosť
dej
postup
vplyv
účinok
opatrenie
rozhodnutie
vybavenie
súdny spor
súd
výmer
účinkovanie
práca
dohodnutie
bitka
snímací
skutok
boj
kroky
chod
mechanika
ideme
proces
účinkový
akčný
konanie
chovanie
čin alebo sled činov
pohyb cien a tovaru
funkcia
žaloba
operácia
počínanie
úkon
zásah

Ako použiť slovo action vo vetách:

“the action of a drug on blood pressure”
“recent federal action undermined the segregationist position”
“the action of waves on a beach”
“a woman of action
“always heads for where the action is”


action synonymá:

action
🔄
natural process
🔄
sue
🔄
carry through
🔄
carry out
🔄
action at law
🔄
activeness
🔄
action mechanism
🔄
natural action
🔄
process
🔄
fulfil
🔄
accomplish

História a aktuálnosť slova action:

slovo action


Asociatívne výrazy:

action
🔄
thing
🔄
exercise
🔄
benignity
🔄
kindness
🔄
accomplishment
🔄
achievement
🔄
alienation
🔄
application
🔄
res gestae
🔄
course
🔄
course of action