Preklad activity

Preklad slova activity z angličtiny do slovenčiny:


activity
činnosť
aktivita
aktívnosť
živosť
pohyblivosť
pôsobenie
čulosť
nestálosť
účinkovanie
ruch
rozmach
pôsobnosť
výkonnosť
zamestnanosť
prevádzka
účinnosť
konanie

Ako použiť slovo activity vo vetách:

“his sphere of activity
“respiratory activity
“catalytic activity
“volcanic activity
“they avoided all recreational activity


activity synonymá:

activity
🔄
bodily process
🔄
natural process
🔄
action
🔄
natural action
🔄
activeness
🔄
body process
🔄
bodily function

História a aktuálnosť slova activity:

slovo activity


Asociatívne výrazy:

activity
🔄
update
🔄
variance
🔄
variation
🔄
space walk
🔄
domesticity
🔄
operation
🔄
operation
🔄
pattern
🔄
practice
🔄
diversion
🔄
recreation