Preklad admittance

Preklad slova admittance z angličtiny do slovenčiny:


admittance
vstup
prístup
povolenie
pripustiť
vpustený
vodivosť
admitancia
zdanlivá vodivosť

Ako použiť slovo admittance vo vetách:

“a pass that guarantees admittance to the nightclub”
admittance to their secret”
“and gain admittance to”
“approved the admittance of new students into the college”
“gain admittance to their”


admittance synonymá:

admittance
🔄
entree
🔄
admission
🔄
access
🔄
accession

História a aktuálnosť slova admittance:

slovo admittance


Asociatívne výrazy:

admittance
🔄
readmission
🔄
matric
🔄
matriculation
🔄
door