Preklad advert

Preklad slova advert z angličtiny do slovenčiny:


advert
zmieniť sa
všimnúť si
dať výstrahu
poukázať
odvolávať sa
venovať pozornosť


advert synonymá:

advert
🔄
name
🔄
cite
🔄
refer
🔄
advertizing
🔄
advertisement
🔄
touch
🔄
attend
🔄
give ear
🔄
ad
🔄
advertising
🔄
allude

História a aktuálnosť slova advert:

slovo advert


Asociatívne výrazy:

advert
🔄
direct mail
🔄
preview
🔄
prevue
🔄
trailer
🔄
advertorial
🔄
mailer
🔄
newspaper ad
🔄
newspaper advertisement
🔄
commercial
🔄
commercial message
🔄
bill