Preklad advertisement

Preklad slova advertisement z angličtiny do slovenčiny:


advertisement
inzerát
oznámenie
reklama
propagácia
verejná vyhláška
správa
inzertná časť novín
publicita
uverejnenie

Ako použiť slovo advertisement vo vetách:

“answer to his advertisement
“replies to our advertisement


advertisement synonymá:

advertisement
🔄
advert
🔄
advertising
🔄
advertizing
🔄
ad
🔄
advertizement

História a aktuálnosť slova advertisement:

slovo advertisement


Asociatívne výrazy:

advertisement
🔄
direct mail
🔄
preview
🔄
prevue
🔄
trailer
🔄
advertorial
🔄
mailer
🔄
newspaper ad
🔄
newspaper advertisement
🔄
commercial
🔄
commercial message
🔄
bill