Preklad aerial

Preklad slova aerial z angličtiny do slovenčiny:


aerial
anténa
vzdušný
letecký
vonkajší
závesný
anténový
vzduchový

Ako použiť slovo aerial vo vetách:

aerial fancies”
“as a car aerial
aerial roots of a philodendron”
aerial warfare”
aerial cable cars”


aerial synonymá:

aerial
🔄
aeriform
🔄
antenna
🔄
ethereal
🔄
aery
🔄
forward pass
🔄
airy
🔄
transmitting aerial

História a aktuálnosť slova aerial:

slovo aerial


Asociatívne výrazy:

aerial
🔄
flare
🔄
flare pass
🔄
screen pass
🔄
dipole
🔄
dipole antenna
🔄
directional antenna
🔄
nondirectional antenna
🔄
omnidirectional antenna