Preklad aerialist

Preklad slova aerialist z angličtiny do slovenčiny:


aerialist
povrazochodec


História a aktuálnosť slova aerialist:

slovo aerialist


Asociatívne výrazy:

aerialist
🔄
ropedancer
🔄
ropewalker