Preklad aerie

Preklad slova aerie z angličtiny do slovenčiny:


aerie
orlie hniezdo


aerie synonymá:

aerie
🔄
eyry
🔄
aery
🔄
eyrie

História a aktuálnosť slova aerie:

slovo aerie