Preklad aggrandize

Preklad slova aggrandize z angličtiny do slovenčiny:


aggrandize
zveličiť
povzniesť
zveľadiť
zveľaďovať


aggrandize synonymá:

aggrandize
🔄
lard
🔄
dramatize
🔄
blow up
🔄
dramatise
🔄
embellish
🔄
aggrandise
🔄
pad
🔄
embroider

História a aktuálnosť slova aggrandize:

slovo aggrandize


Asociatívny výraz:

aggrandize
🔄
glorify