Preklad aggravated assault

Preklad slova aggravated assault z angličtiny do slovenčiny:


aggravated assault
útok na telesnú integritu s priťažujúcimi okolnosťami
úmyselný násilný útoks priťažujúcimi okolnosťami


História a aktuálnosť slova aggravated assault:

slovo aggravated assault