Preklad aggravated

Preklad slova aggravated z angličtiny do slovenčiny:


aggravated
zvýšený
s priťažujúcimi okolnosťami
priťažujúci
zhoršený

Ako použiť slovo aggravated vo vetách:

“hot flushes, condition aggravated
aggravated assault”
aggravated by passive resistance”
“difficulties, which are aggravated
“is aggravated because he”


aggravated synonymum:

aggravated
🔄
provoked

História a aktuálnosť slova aggravated:

slovo aggravated