Preklad air bubble

Preklad slova air bubble z angličtiny do slovenčiny:


air bubble
vzduchová bublina
vzdušná bublina


História a aktuálnosť slova air bubble:

slovo air bubble