Preklad akrylátový

Preklad slova akrylátový zo slovenčiny do angličtiny:


akrylátový
acrylate
acrylic

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

akrylát
akrylan
akrylový


acrylate synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

acrylic resin
🔄
akrylová živica
acrylate resin
🔄
akrylátová živica
acrylic paint
🔄
akrylová farba

Preklad slova akrylátový použitý vo vetách:

“acrylic varnish that failed”
“of acrylic varnish that”


Používanie a aktuálnosť prekladu acrylate:

slovo acrylate


Používanie a aktuálnosť prekladu acrylic:

slovo acrylic