Preklad aktualizačný

Preklad slova aktualizačný zo slovenčiny do angličtiny:


aktualizačný
update
updating

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

modernizovať
aktualizovať
obnovovať
aktualizácia
obnoviť
aktualizovaný
zmodernizovať


Preklad slova aktualizačný použitý vo vetách:

“regularly update in accordance”
“the local news station broadcast a special weather update”
“and updating expertise in”
“i just heard the update on the unemployment figures”
“aims at updating the”


Používanie a aktuálnosť prekladu update:

slovo update


Používanie a aktuálnosť prekladu updating:

slovo updating