Preklad aktualizačný

Preklad slova aktualizačný zo slovenčiny do angličtiny:


aktualizačný
update
updating

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

modernizovať
aktualizovať
obnovovať
aktualizácia
obnoviť
aktualizovaný
zmodernizovať


Preklad slova aktualizačný použitý vo vetách:

“the local news station broadcast a special weather update”
“criminal records need regular updating”
“for updating registers, as”
“regularly update, in accordance”
“update the files”


Používanie a aktuálnosť prekladu update:

slovo update


Používanie a aktuálnosť prekladu updating:

slovo updating