Preklad aktualizovanie

Preklad slova aktualizovanie zo slovenčiny do angličtiny:


aktualizovanie
posting

Anglický preklad posting sa používa aj vo význame:

odoslanie
umiestnenie
aktualizácia
zaúčtovanie
systematický zápis
zaknihovanie položiek
spracovanie udalosti
zápis v hlavnej knihe


posting synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

placard
🔄
plagát
🔄
štítok
🔄
afiš
🔄
výnos
🔄
vyhlásenie
🔄
manifest
notice
🔄
poznámka
🔄
upozornenie
🔄
informácia
🔄
oznam
🔄
upozorniť
🔄
všimnúť si
bill
🔄
účet
🔄
účtový
🔄
oznámenie
🔄
výveska
🔄
zoznam
🔄
výkaz
card
🔄
karta
🔄
lístok
🔄
štítok
🔄
kartička
🔄
preukaz
🔄
preukážka
mailing
🔄
pošta
🔄
adresa
🔄
poštová zásielka
🔄
došlá pošta
🔄
zásielka
poster
🔄
plagát
🔄
afiš
🔄
plagátový
🔄
plagátová
🔄
plagátové
🔄
afišový

Preklad slova aktualizovanie použitý vo vetách:

“relating to the posting”
“for posting messages to”
“the posting was made in the cash account”
“posting of workers, claiming”
“when posting information on”


Používanie a aktuálnosť prekladu posting:

slovo posting