Preklad alphanumeric display

Preklad slova alphanumeric display z angličtiny do slovenčiny:


alphanumeric display
alfanumerický displej
alfanumerická obrazovka
písmenovo-číslicový displej


alphanumeric display synonymum:

alphanumeric display
🔄
digital display

História a aktuálnosť slova alphanumeric display:

slovo alphanumeric display


Asociatívne výrazy:

alphanumeric display
🔄
lcd
🔄
liquid crystal display