Preklad anorexia

Preklad slova anorexia z angličtiny do slovenčiny:


anorexia
nechutenstvo

Ako použiť slovo anorexia vo vetách:

“abdominal pain, fatigue, anorexia
anorexia, hypertriglyceridaemia, diabetes mellitus”


História a aktuálnosť slova anorexia:

slovo anorexia


Asociatívny výraz:

anorexia
🔄
anorexia nervosa