Preklad anorexia

Preklad slova anorexia z angličtiny do slovenčiny:


anorexia
nechutenstvo

Ako použiť slovo anorexia vo vetách:

“Diabetes mellitus, anorexia, increased”
“abdominal pain, fatigue, anorexia


História a aktuálnosť slova anorexia:

slovo anorexia


Asociatívny výraz:

anorexia
🔄
anorexia nervosa