Preklad antikorová oceľ

Preklad slova antikorová oceľ zo slovenčiny do angličtiny:


antikorová oceľ
stainless steel


Používanie a aktuálnosť prekladu stainless steel:

slovo stainless steel