Preklad antikristus

Preklad slova antikristus zo slovenčiny do angličtiny:


antikristus
antichrist


Používanie a aktuálnosť prekladu antichrist:

slovo antichrist