Preklad archerfish

Preklad slova archerfish z angličtiny do slovenčiny:


archerfish
streknúť


archerfish synonymum:

archerfish
🔄
toxotes jaculatrix

História a aktuálnosť slova archerfish:

slovo archerfish