Preklad attack

Preklad slova attack z angličtiny do slovenčiny:


attack
útok
útočný
útočiť
napadnúť
atak
napadnutie
zaútočiť
prepad
pustiť sa do
postihnúť
záchvat
nápor
prepadnúť
do útoku

Ako použiť slovo attack vo vetách:

“made an optimistic attack on the pile of paperwork”
“he published an unexpected attack on my work”
“our attack on this project will have two phases”
“The visiting team started to attack
“an attack of diarrhea”


attack synonymá:

attack
🔄
blast
🔄
assail
🔄
assault
🔄
set on
🔄
onset
🔄
flak
🔄
onrush
🔄
attempt
🔄
snipe
🔄
lash out
🔄
onslaught

História a aktuálnosť slova attack:

slovo attack


Asociatívne výrazy:

attack
🔄
counterattack
🔄
counterplay
🔄
assault
🔄
avenue
🔄
ground attack
🔄
charge
🔄
banzai attack
🔄
banzai charge
🔄
diversion
🔄
diversionary attack
🔄
incursion