Preklad avantgarda

Preklad slova avantgarda zo slovenčiny do angličtiny:


avantgarda
avant-garde

Anglický preklad avant-garde sa používa aj vo význame:

predvoj
avantgardný
avantgardná
avantgardné


avant-garde synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

van
🔄
prepravovať
🔄
dopravovať
🔄
dodávkový voz
🔄
vozeň
🔄
predvoj
🔄
obývací voz
new wave
🔄
nová vlna
🔄
nový smer
🔄
nouvelle vague
vanguard
🔄
predvoj
daring
🔄
odvaha
🔄
smelosť
🔄
trúfalosť
🔄
odvážny
🔄
smelý
🔄
opovážlivosť

Preklad slova avantgarda použitý vo vetách:

“an avant-garde theater piece”
“avant-garde painters”