Preklad B mužstvo

Preklad slova B mužstvo zo slovenčiny do angličtiny:


B mužstvo
scrub

Anglický preklad scrub sa používa aj vo význame:

drhnutie
vydrhnúť
zákrpok
húština
krpáň
niktoš
kríkovitý porast
kosodrevina
zakrpatený strom
zakrpatený živočích
trpaslík


scrub synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

bush
🔄
krík
🔄
krovie
🔄
buš
🔄
ker
🔄
puzdro
🔄
panva
scrubbing
🔄
kefovanie
🔄
zahladzovanie
scouring
🔄
vymieľanie
🔄
pranie
🔄
obrusovanie
🔄
brúsenie
🔄
odmastňovací
🔄
žieravý
scrub up
🔄
vydrhnúť
cancel
🔄
zrušiť
🔄
zrušenie
🔄
odvolanie
🔄
vymazanie
🔄
zrušovacie tlačítko
🔄
rušiť
call off
🔄
odvolať
🔄
odrieknuť
🔄
odvolať z
🔄
odriecť
scratch
🔄
škrabanie
🔄
škrabanec
🔄
škrabnutie
🔄
čarbanica
🔄
škriabnutie
🔄
škriabanie
chaparral
🔄
husté krovie
scour
🔄
zbaviť
🔄
zbavovať
🔄
vyleštiť
🔄
vyčistiť
🔄
vydrhnúť
🔄
prať

Preklad slova B mužstvo použitý vo vetách:

“led into scrub, then”
“we had to scrub our vacation plans”
“we had to scrub our plans for vacation”
“don't forget to scrub behind your ears”
“scrub trees and bush”


Používanie a aktuálnosť prekladu scrub:

slovo scrub