Preklad B mužstvo

Preklad slova B mužstvo zo slovenčiny do angličtiny:


B mužstvo
scrub

Anglický preklad scrub sa používa aj vo význame:

drhnutie
vydrhnúť
zákrpok
húština
krpáň
niktoš
kríkovitý porast
kosodrevina
zakrpatený strom
zakrpatený živočích
trpaslík


scrub synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

bush
🔄
krík
🔄
krovie
🔄
buš
🔄
ker
🔄
puzdro
🔄
panva
scrubbing
🔄
kefovanie
🔄
zahladzovanie
scouring
🔄
vymieľanie
🔄
pranie
🔄
obrusovanie
🔄
brúsenie
🔄
odmastňovací
🔄
žieravý
scrub up
🔄
vydrhnúť
cancel
🔄
zrušiť
🔄
zrušenie
🔄
odvolanie
🔄
vymazanie
🔄
zrušovacie tlačítko
🔄
rušiť
call off
🔄
odvolať
🔄
odrieknuť
🔄
odvolať z
🔄
odriecť
scratch
🔄
škrabanie
🔄
škrabanec
🔄
škrabnutie
🔄
čarbanica
🔄
škriabnutie
🔄
škriabanie
chaparral
🔄
husté krovie
scour
🔄
zbaviť
🔄
zbavovať
🔄
vyleštiť
🔄
vyčistiť
🔄
vydrhnúť
🔄
prať

Preklad slova B mužstvo použitý vo vetách:

“we had to scrub our vacation plans”
“surgeons must scrub prior to an operation”
“don't forget to scrub behind your ears”
“and scrub his clothes”
“we had to scrub our plans for vacation”


Používanie a aktuálnosť prekladu scrub:

slovo scrub