Preklad Bajkal

Preklad slova Bajkal zo slovenčiny do angličtiny:


Bajkal
Baikal


Používanie a aktuálnosť prekladu Baikal:

slovo Baikal