Preklad baret

Preklad slova baret zo slovenčiny do angličtiny:


baret
beret


Používanie a aktuálnosť prekladu beret:

slovo beret