Preklad bear down on

Preklad slova bear down on z angličtiny do slovenčiny:


bear down on
hnať sa k
hnať sa ku
mieriť k
mieriť ku
plávať k
plávať ku


bear down on synonymá:

bear down on
🔄
press down on
🔄
bear down upon
🔄
drag down
🔄
bear down
🔄
weigh down

História a aktuálnosť slova bear down on:

slovo bear down on