Preklad binoculars

Preklad slova binoculars z angličtiny do slovenčiny:


binoculars
ďalekohľad

Ako použiť slovo binoculars vo vetách:

“out with his binoculars
binoculars, a new cellphone”


binoculars synonymá:

binoculars
🔄
opera glasses
🔄
field glasses

História a aktuálnosť slova binoculars:

slovo binoculars