Preklad birdbrain

Preklad slova birdbrain z angličtiny do slovenčiny:


birdbrain
hlupák
truľo


birdbrain synonymá:

birdbrain
🔄
addle-head
🔄
addlehead
🔄
loon

História a aktuálnosť slova birdbrain:

slovo birdbrain