Preklad birdcage

Preklad slova birdcage z angličtiny do slovenčiny:


birdcage
klietka pre vtákov

Ako použiť slovo birdcage vo vetách:

“with a birdcage that”
“a birdcage that had”


História a aktuálnosť slova birdcage:

slovo birdcage