Preklad birder

Preklad slova birder z angličtiny do slovenčiny:


birder
vtáčiar
milovník vtákov


birder synonymum:

birder
🔄
bird watcher

História a aktuálnosť slova birder:

slovo birder