Preklad birdie

Preklad slova birdie z angličtiny do slovenčiny:


birdie
vtáčik
vtáčatko


birdie synonymá:

birdie
🔄
bird
🔄
shuttlecock
🔄
shuttle

História a aktuálnosť slova birdie:

slovo birdie