Preklad bolestivá spomienka

Preklad slova bolestivá spomienka zo slovenčiny do angličtiny:


bolestivá spomienka
sore

Anglický preklad sore sa používa aj vo význame:

boľavý
bolesť
boľavé miesto
boľačka
mrzutosť
smutný
mrzutý
veľký
naliehavý
vred
citlivý


sore synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

raw
🔄
hrubý
🔄
surový
🔄
nespracovaný
🔄
surovo
🔄
základný
🔄
prvotný
tender
🔄
útly
🔄
nežný
🔄
mäkký
🔄
splátka
🔄
slabý
🔄
krehký
painful
🔄
bolestivý
🔄
nepríjemný
🔄
namáhavý
huffy
🔄
urážlivý
🔄
domýšľavý
🔄
podráždený
🔄
nevrlý
🔄
nadutý
🔄
popudlivý
mad
🔄
pomätený
🔄
bláznivý
🔄
rozčúlený
🔄
rozrušený
🔄
besný
🔄
bez seba
sensitive
🔄
citlivý
🔄
citový
🔄
vnímavý
🔄
háklivý
🔄
jemný
🔄
popudlivý

Preklad slova bolestivá spomienka použitý vo vetách:

“sore body and what”
“fever, sore throat, stomatitis”
“too tired and sore”
“a sore subject”
“stiff and sore, but”


Používanie a aktuálnosť prekladu sore:

slovo sore