Preklad budiť hnus

Preklad slova budiť hnus zo slovenčiny do angličtiny:


budiť hnus
stink

Anglický preklad stink sa používa aj vo význame:

zápach
zapáchať
smrdieť
páchnuť
vydávať smrad
naplniť smradom
byť odporný
stáť za starú belu
cítiť
odporný zápach
pach


stink synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

malodour
🔄
zápach
stench
🔄
zápach
🔄
smrad
🔄
páchnuť
🔄
odporný pach
🔄
pach
🔄
silná vôňa
reek
🔄
dym
🔄
zápach
🔄
dymiť
🔄
čadiť
🔄
páchnuť
🔄
potiť sa
fetor
🔄
smrad
🔄
zápach
foetor
🔄
zápach
mephitis
🔄
zápach

Preklad slova budiť hnus použitý vo vetách:

“"the stink over sexual politics in the military"”
“these golf clubs stink”


Používanie a aktuálnosť prekladu stink:

slovo stink