Preklad building

Preklad slova building z angličtiny do slovenčiny:


building
budova
stavba
stavebníctvo
budovanie
stavanie
stavebný
stavebnicový
výstavba
nadstavba
zostavovanie
stavebná
stavebné
zastavovací
objekt

Ako použiť slovo building vo vetách:

“there was a three-story building on the corner”
“workers in the building trades”
“the entire building complained about the noise”
“his hobby was the building of boats”


building synonymá:

building
🔄
edifice
🔄
construction

História a aktuálnosť slova building:

slovo building


Asociatívne výrazy:

building
🔄
bricolage
🔄
crenelation
🔄
crenellation
🔄
erecting
🔄
erection
🔄
house-raising
🔄
assembly
🔄
fabrication
🔄
dry walling
🔄
grading
🔄
leveling