Preklad bump into

Preklad slova bump into z angličtiny do slovenčiny:


bump into
naraziť do

Ako použiť slovo bump into vo vete:

“i often bump into him at the supermarket”


bump into synonymá:

bump into
🔄
run into
🔄
knock against
🔄
jar against
🔄
butt against

História a aktuálnosť slova bump into:

slovo bump into