Preklad bump off

Preklad slova bump off z angličtiny do slovenčiny:


bump off
odstreliť
odbachnúť
zlikvidovať
hrča


bump off synonymá:

bump off
🔄
off
🔄
polish off
🔄
remove
🔄
dispatch
🔄
slay
🔄
hit
🔄
murder

História a aktuálnosť slova bump off:

slovo bump off


Asociatívne výrazy:

bump off
🔄
burke
🔄
execute